Wczytuję dane...
Zwroty

Zwroty ( odstąpienie od umowy)

Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni
bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym 
weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła
w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od
niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub
pocztą elektroniczną)
.Oświadczenie mogą Państwo przesłać :
-pisemnie na adres:PWPH "BM" ul. Broniewskiego 26, 47-225 Kedzierzyn-Kożle
-w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: baby-centrum1@wp.pl
odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta
oraz dodatkowo dostępny jest tutaj:
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

……………………………………………………………………………………………
data zakupu oraz numer zamówienia …………………………………………………………………………
- imię i nazwisko konsumenta………………………………………………………………………………...
– Adres konsumenta…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………….
– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
– Miejscowośc i data …………………………………………………………………………………………

Mogą Państwo skorzystać z tego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania
przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności,
w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu
dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku
nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej
umowy.
Zwrotu płatności dokonamy na wskazane przez Państwa kontoi nie poniosą Państwo żadnych dodatkowych opłat
w związku z tym przelewem..
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy .
Jeżeli chcą Państwo odesłać towar, to prosimy wysłac na adres:
( do zwrotu konieczny jest paragon . który otrzymali Państwo wraz z towarem)
PWPH "BM" ul. Broniewskiego 26, 47-225 Kedzierzyn-Kożle

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne
do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

.